De onderscheidingen der Keuters

Onderscheidingen zijn onlosmakelijk verbonden met het Karnaval. Zoals veel gebruiken rond het Karnaval zijn ook de onderscheidingen een parodie op het militaire. Zowel in ons dagelijks leven als in het Karnaval zijn in de afgelopen decennia rangen en standen vervaagd of weggevallen. Onderscheidingen op rangen en standen hebben plaats gemaakt voor onderscheidingen gebaseerd op waardering. Zo hebben de Keuters ook diverse onderscheidingen. Het bestuur van de Keuters draagt een ingekleurd Turfgat-wapenschild, zie ook op de omslag. De Prins draagt de Prinsenketting. Deze ketting is door alle Prinsen van de Keuters gedragen. De naam van elke Prins der Keuters is op een schakel vermeld. Deze onderscheidingen geven vooral een stukje herkenbaarheid. Die hierna volgende onderscheidingen zijn puur gebaseerd op waardering en erkenning jegens personen of groeperingen.

Ridder van 't Turfgat

Deze onderscheiding is ingesteld in het eerste jubileum jaar van de Keuters in 1982. Personen van zowel binnen als buiten het karnavals-gebeuren, welke zich op enigerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het Keuter-karnaval kunnen benoemd worden tot Ridder van ‘t Turfgat en derhalve drager worden van de bijbehorende onderscheiding. Toekenning van deze onderscheiding is uitsluitend voorbehouden aan het bestuur van de Keuters.

1982 Henk van Bekkum
Joop van Bekkum
Jan van Bekkum
Cees van Beek
Bestuur Stichting Dorphuis:
  • Voorzitter Jan van de Heuvel
  • Secretaris Jo Stam
  • Penningmeester Gerard Fischer
1983 Rob Albert
1987 Paul de Vré
1990 Willem Tomassen
Leidje Tomassen - Traa
1991 Job Steenbeek
Toos Steenbeek - Hulsman
1992 Jan van Hamersveld
1994 Bep Blom
1996 Henk Boezewinkel
1999 Peter Bus
Evert Kuijper
Jan Kuijer
Piet Kok
2003 Dirk-Joost van Hamersveld
2004 Geurt Hilhorst
Herman Kohlmann
2009 Koen van de Grift
2015 Rob Gooch

Orde der Turfstekers

De Orde der Turfstekers is op 1 november 1996 ingesteld ter vervanging van de Huisorde der Keuters. De onderscheiding is bedoeld om erkenning en waardering uit te spreken namens het bestuur van de Keuters voor het werk dat verricht is voor de Karnavalsvereniging ‘De Keuters’ in de meest algemene zin. De Orde kent drie gradaties te weten, Orde der Turfstekers in het goud, -zilver en -brons. Boven deze orde staat het Ridderschap van ‘t Turfgat. Een ridder kan dus niet benoemd worden in de Orde van de Turfstekers. Leden van de Orde van Verdienste kunnen alleen drager worden in de gouden gradatie. Toekenning van de deze onderscheiding is uitsluitend voorbehouden aan het bestuur van de Keuters.

Goud
09-11-1996 Marijke Gooch - Epskamp
16-01-1999 Bertus Mossink
10-11-2001 Ada Kok - van de Pol
08-11-2003 Ans van Bekkum
31-01-2004 Annie Stapelbroek
06-01-2006 Koen van de Grift
18-02-2012 Rob Gooch
10-01-2014 Sjaak Deenhart
17-01-2015 Henk Epskamp
17-01-2015 Robert Muts
17-01-2015 Alexander van Esveld


Zilver
10-01-1997 Gerard Smit
10-02-1997 Herman Kohlmann
15-11-1997 Ada Kok - van de Pol
23-02-1998 Annie Stapelbroek
09-01-2004 Sjaak Deenhart
31-01-2004 De Turfstampers
19-02-2004 Alwies Meuleman
19-02-2004 Wim van Beek
04-02-2008 Jan van Alphen
08-01-2010 Monique Huizinga
13-02-2010 Rob Gooch
03-03-2011 Erik Stapelbroek
09-02-2013 Edwin Braam
09-01-2015 Bep van Valkengoed
17-01-2015 Astrid de Vré


Brons
15-11-1997 De Turfstampers
02-03-2000 Hans Knop
05-03-2000 Geurt Hilhorst
26-02-2001 Martin en Annemiek Smal
11-01-2002 Jan van Alphen
31-01-2004 Jim Kuppen
31-01-2004 Sjaak Kok
20-02-2004 Frank Boezewinkel
11-11-2006 Keuterbeuk
07-11-2014 Sonja van Drie
07-11-2014 DeeJee Jeroen Verhagen
13-11-2015 Eline Mulder
13-11-2015 Henk van der Heijden


Naast de genoemde onderscheidingen, welke alle verenigingsonderscheidingen zijn, zijn er binnen het Keuterkarnaval nog meerdere onderscheidingen. Op de eerste plaats de persoonlijke onderscheiding van de regerend Prins(es). Deze onderscheiding wordt door de Prins(es) uitgereikt aan personen waarvan hij/zij persoonlijk vindt dat deze in aanmerking komen voor zijn/haar onderscheiding. De Gouden Keuter wordt uitgereikt aan bestuursleden die gedurende lange tijd bestuurslid zijn van de Keuters en zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. De Zilveren Keuter wordt toegekend door mede bestuursleden, aan een bestuurslid als dank voor zijn of haar inzet voor de vereniging.

Dragers van de Zilveren Steek van Verdienste zijn:

De gouden Keuter wordt gedragen door:

Copyright © De Keuters 2014-2019 | Login